Predvianočné mestá

 • Advent - Wroclaw, Ksiaz a Swidnica
 • Advent Brno
 • Advent v Rakúsku
 • Advent v Tirolsku
 • Advent v Zakopanom
 • Adventná Viedeň
 • Adventný Olomouc
 • Predvianočná BudapešťPríchod do Budapešti, prehliadka mesta s najvýznamnejšími pamiatkami – hradná štvrť, kostol sv. Mateja, rybárska bašta, bulvár Andrássy utca, opera, nám. Hrdinov. Návšteva vianočných trhov na Vorosmarty tér resp. individuálny program. Odchod z Budapešti vo večerných hodinách. Bližšie informácie o cenách, termínoch a nástupných miestach Vám poskytneme v CA CESTA - 043/ 42 38 556 alebo mobil 0915 83 58 90.
 • Predvianočná MariazellMariazell je najvýznamnejšie pútnické miesto v Rakúsku, duchovné centrum katolíckych národov Podunajska. Leží na severnom okraji Álp. Jeho meno pripomína pustovňu - cellu, v ktorej sa nachádzala socha panny Márie vyrezaná z lipového dreva. Priniesol ju sem mních Magnus z kláštora St. Lamprecht. Kostol je umiestnený v nádhernej horskej krajine a jeho dnešná podoba je dielom Domenica Sciassia zo 17.st. Vysoký oltár je darom a prejavom vďaky cisára Karla VI.,striebornú mrežu darovala Mária Terézia. V roku 1907 bol kostol povýšený na baziliku, jednu z najkrajších kresťanských stavieb. Brána baziliky, svetoznáma Brána k mieru, je otvorená veriacim celého sveta. V okolí sú kaplnky, krížová cesta, kalvária, ružencová cesta, pohyblivé jasličky - miestna atrakcia, ktorá predstavuje 12 scén z Nového zákona so 130 pohybujúcimi sa fugúrkami.
 • Predvianočná Praha
 • Predvianočná Ukrajina
 • Predvianočná ViedeňSviatočne vyzdobený Schönbrunne s možnosťou prehliadky cisárskych apartmánov Habsburgov, barokového zámockého parku s atrakciami (trhy na nádvorí, Glorieta...) Pešia prechádzka centrom mesta - od Schwedenplatz k Dómu sv. Štefana, cez Graben k radnici, popred parlament na Námestie Márie Terézie, Hofburg. Večerná Mariahilferstrasse Vás očarí adventnou výzdobou a atmosférou. Voľný program na predvianočných trhoch v centre mesta. Večerný odchod domov. Bližšie informácie o cenách, termínoch a nástupných miestach Vám poskytneme v CA CESTA - 043/ 42 38 556 alebo mobil 0915 83 58 90.
 • Predvianočný KrakowPrechádzka po historických pamiatkach Krakowa -Mariánsky kostol, Wawel.katedrála. Bližšie informácie o cenách, termínoch a nástupných miestach Vám poskytneme v CA CESTA - 043/ 42 38 556 alebo mobil 0915 83 58 90.
 • Wielička a adventný Krakow
 • Wroclaw - advent